PLÁN AKCÍ NA ROK 2024

 

č.

datum

název akce        

dní

druh

doprava

ved. akce

telefon

1

13.1.

Kozoroží výlet

1

P

V

Vejsadová

607619433

2

27.1.

Nanga duba Nedvězí

1

P

A

Zach

737255423

3

10.2.

Turistika s Ropidem

1

P

V

Růžička

606418490

4

17.2.

Srbsko - náhradní program

1

L

V

Vejsadová

607619433

5

22.2.

Polabí  - náhradní program

1

L

V

Vejsadová

607619433

6

16.3.

Cyklovýlet

1

C

V

Vejtruba

315663405

7

23.3.

Jarní probuzení

1

P

V

Kliner

777636582

8

6.4.

Do Okoře bez oře

1

P,C

V

Pešková

723337101

9

13.4.

Za Českým pivem

1

P

V

Klinerová

737712552

10

20.4.

Jarní stezka Polabím

1

P,C

-

Procházka

724028551

11

28.4.-2.5.

Velké Pavlovice

5

P,C

A

Novák K.

602941155

12

6.5.-12.5.

Slovensko

7

P

V

Růžička

606418490

13

17.5.-19.5.

Rakovnicko

3

P

A

Václavíček

606906330

14

3.6.

Cesta pohádkovým lesem

1

P

    V

Vejtruba

315663405

15

15.6.

Z Ďáblic do Troje (ZOO)

1

P

V

Procházka

724028551

16

3.8.-10.8.

Hranice na Moravě

7

P

V

Růžička

606418490

17

5.9.

Kryštofovo údolí

1

P

V

Semerádová

737975523

18

7.9.

Na houby

1

P

V

Soukupová

607754170

19

14.9.

Okolí Prahy

1

P

V

Neprašová 

605704417

20

26.9. - 29.9.

Podorlicko

4

P

A

Václavíček

606906330

21

5.10.

Podzimní stezka Polabím

1

P,C

-

Vostřel

723678949

22

12.10.

Kouzlo podzimu

1

P

V

Kliner

777636582

23

6.12.

Výroční členská schůze

-

-

-

výbor

 

24

25.12.

Vánoční plavání

-

V

-

Romaniak

725772663

25

26.12.

Vánoční pochod

1

P

V

?

?

 

 Druh  :         P…pěší     C…cyklo       V…vodácká    L…lyžařská    VHT…vysokohorská

 Doprava :    V…veřejná doprava    A…autobus vlastní     auta…doprava vlastními auty 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NERATOVICE

reg.č. 102071 náleží do Středočeské oblasti KČT

Sídlo KČT Neratovice:  28.října 909, 277 11 Neratovice, mob.:606 301 439, tel.:315 315 641 email: info@kct-nera.cz

Spolupráce s místní TJ

KČT Neratovice spolupracuje s místní TJ, což přináší výhody při využívání klubovny ve Sportovní hale , dále pak možnost využívat tělocvičny jednou týdně v gymnáziu FP.

Listy Perličky a prezentace na internetu

KČT Neratovice vydává jednou měsíčně informační listy Perličky, ve kterých najdete vše důležité o dění v našem odboru. Perličky i jiné zprávy najdete i na internetu na webových stránkách KČT Neratovice na www.kct-nera.cz  

Na webových stránkách je také uveden seznam  mailových adres a telefonních čísel členů a spřízněných duší KČT Neratovice.

O akcích našeho odboru se dozvíte i na nástěnce vedle restaurace U Paloshů v ul. Bratří Čapků.

Dotace pro členy KČT Neratovice

KČT Neratovice také poskytuje dotaci svým členům na autobusových akcích uvedených v kalendáři KČT Neratovice na rok 2024 částkou 20 Kč/den.

Výborové schůze

Výborové schůze se konají 1x měsíčně v klubovně ve Sportovní hale. Zúčastnit se jich mohou všichni členové KČT Neratovice. O termínech schůzí se dozvíte v Perličkách.

Časopis TURISTA si může objednat každý člen za zvýhodněnou cenu, není součástí členských příspěvků (dříve tzv. rozšířené členství), ale bude se objednávat a hradit zpravidla společně s výběrem členských příspěvků.

Předplatné pro členy KČT na rok 2024: při objednávce a úhradě do 12.1.2024  Kč 440, po 13.1.2024 Kč 480, mimo KČT  Kč 640.

 

KČT

kategorie

Ročník nar.

Ústředí

Oblast

KČT Nera

CELKEM

Dítě 0-18 let

N

2005-2025

  50

20

60

    130

Junior

J

1992-2004

100

 20

60

    180

Dospělý

D

1963-1996

200

 50

80

    330

Senior

S

Do r.1962

100

 50

60

    210

Zdr.postižený

ZdP

 

100

 50

60

    210

Rodina nositel

R

 

400

 50

80

    530

Rodina člen

 

     0

 20

60

      80

 

Alpenverein

 

 

 

 

 

CELKEM

Dospělý 28-64

A

 

 

 

 

     1700

Senior od 65

B

 

 

 

 

     1320

Junior 19-27

B

 

 

 

 

     1320

Partner kat.A

B

 

 

 

 

     1320

Děti a ml.do 18.

 

 

 

 

 

     720

Zdrav.postižený

 

 

 

 

 

     720

rodina s dětmi  0-18 let nebo studenty 19-27 let příspěvek platí pouze rodiče dle své kategorie,za děti se neplatí.

Při společném členství  KČT a Alpenverein poskytuje Alpenverein slevu na přístěvky KČT ve výši 80 Kč

 

Sjednocený

 

 

odbor

Oblast

 

CELKEM

dítě

 

 

50

    50

 

     100

Junior

 

 

50

    50       

 

     100

Dospělý

 

 

80

    70

 

     150

Senior a ZdP

 

 

50

    50

 

     100

Rodina 1+1

 

 

60

  110

 

     170

Rodina 1+2+více

 

 

60

  140

 

      200

 

Členské příspěvky na rok 2024 se platí bezhotovostně na účet KČT Neratovice č. 266891146/0300.

Jako variabilní symbol uvádějte  datum narození ve tvaru r.č. Příspěvky musí být uhrazeny do 31.1.2024, ale plaťte až po 1.1.2024.

Zájemci o předplatné časopisu TURISTA pro nejlevnější předplatné musí příspěvky i časopis zaplatit do 12.1.2024.

Kontakt: Ing.Hana Neumitková, tel 606301439, mail hana.neumitkova@gmail.com