Členství v KČT Neratovice  

SEZNAM ČLENŮ KČT ZDE

 

Přihlásit se můžete osobně nebo písemně u hospodářky img. Hanky Neumitkové tel.606301439,  nebo prostřednictvím kteréhokoliv stávajícího člena KČT Neratovice, který Vám přihlášení  u hospodářky zajistí. 

Členem KČT Neratovice se může stát každý občan EU, který o členství požádá a zaplatí členské příspěvky.  Členstvím v KČT Neratovice získáváte nárok na dotaci 20 Kč/den na autobusové akce uvedené v plánu akcí na rok 2024, při účasti minimálně 6.členů KČT Neratovice.

V přihlášce je třeba uvést:  jméno a příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu (pokud ji vlastníte) a poslat nebo předat částku na příspěvky na rok 2024 dle níže uvedené tabulky.

Členství v KČT se prokazuje členským průkazem s uvedením data platnosti (aktuální přelepkou, získanou po zaplacení příspěvků).

Členské příspěvky 2024

Časopis TURISTA si může objednat každý člen za zvýhodněnou cenu, není součástí členských příspěvků (dříve tzv. rozšířené členství), ale bude se objednávat a hradit zpravidla společně s výběrem členských příspěvků.

Předplatné pro členy KČT na rok 2024: při objednávce a úhradě do 12.1.2024 Kč 440, po 13.1.2024 Kč 480, mimo KČT  Kč 640.

 

KČT

kategorie

Ročník nar.

Ústředí

Oblast

KČT Nera

CELKEM

Dítě 0-18 let

N

2005-2025

  50

20

60

    130

Junior

J

1992-2004

100

 20

60

    180

Dospělý

D

1963-1996

200

 50

80

    330

Senior

S

Do r.1962

100

 50

60

    210

Zdr.postižený

ZdP

 

100

 50

60

    210

Rodina nositel

R

 

400

 50

80

    530

Rodina člen

 

     0

 20

60

      80

 

Alpenverein

 

 

 

 

 

CELKEM

Dospělý 28-64

A

 

 

 

 

     1700

Senior od 65

B

 

 

 

 

     1320

Junior 19-27

B

 

 

 

 

     1320

Partner kat.A

B

 

 

 

 

     1320

Děti a ml.do 18.

 

 

 

 

 

     720

Zdrav.postižený

 

 

 

 

 

     720

rodina s dětmi  0-18 let nebo studenty 19-27 let příspěvek platí pouze rodiče dle své kategorie,za děti se neplatí.

Při společném členství  KČT a Alpenverein poskytuje Alpenverein slevu na přístěvky KČT ve výši 80 Kč

 

Sjednocený

 

 

odbor

Oblast

 

CELKEM

dítě

 

 

50

    50

 

     100

Junior

 

 

50

    50       

 

     100

Dospělý

 

 

80

    70

 

     150

Senior a ZdP

 

 

50

    50

 

     100

Rodina 1+1

 

 

60

  110

 

     170

Rodina 1+2+více

 

 

60

  140

 

      200

 

Členské příspěvky na rok 2024 se platí bezhotovostně na účet KČT Neratovice č. 266891146/0300.

Jako variabilní symbol uvádějte  datum narození ve tvaru r.č. Příspěvky musí být uhrazeny do 31.1.2024, ale plaťte až po 1.1.2024.

Zájemci o předplatné časopisu TURISTA pro nejlevnější předplatné musí příspěvky i časopis zaplatit do 12.1.2024.

Kontakt: Ing.Hana Neumitková, tel 606301439, mail hana.neumitkova@gmail.com