Členství v KČT Neratovice  

SEZNAM ČLENŮ KČT ZDE

 

Přihlásit se můžete osobně nebo písemně u hospodářky Hanky Hladíkové, tel.737961244, mail  hanka@hladikova.cz, adresa  28.října 1144/8, 277 11 Neratovice, IČO 65602790 nebo prostřednictvím kteréhokoliv stávajícího člena KČT Neratovice, který Vám přihlášení  u hospodářky zajistí. 

Členem KČT Neratovice se může stát každý občan EU, který o členství požádá a zaplatí členské příspěvky. Členstvím v KČT získáváte kartu Eurobeds, na kterou můžete uplatnit slevy na ubytování ve vybraných objektech, slevy na nákup  map KČT, na nákup turistické výstroje a výzbroje, příspěvek na některé jízdní doklady ČD (Km banka, junior pas, senior pas), výhodné pojištění na zahraničních akcích apod. Členstvím v KČT Neratovice získáváte nárok na dotaci 20 Kč/den na autobusové akce uvedené v plánu akcí na rok 2018, při účasti minimálně 6.členů KČT Neratovice.

V přihlášce je třeba uvést:  jméno a příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu (pokud ji vlastníte) a poslat nebo předat částku na příspěvky na rok 2018 dle níže uvedené tabulky.

Členství v KČT se prokazuje členským průkazem s uvedením data platnosti (aktuální přelepkou, získanou po zaplacení příspěvků).

Členské příspěvky 2018

 kategorie kat

 členský příspěvek na rok 2018

(na AV sleva 60.-Kč)

 mládež do 25. let M  170,-
 dospělí od 26.let D  280,-
 senioři: ženy i muži od 61 let S  200,-
 senioři od 70 let ***) S70 140.-
 rodinná známka *) R  430,-
 rodinný příslušník á 70,-
 časopis Turista **) T  320,-

 

*) K rodinné známce je třeba zaplatit (kromě osoby plátce) za každého člena 70,- Kč.

**) Vychází 10x ročně a obsahuje spoustu zajímavého čtení, typů na výlety a novinky z ústředí KČT.

***) Senioři od 70 let, kteří využívají sportoviště TJ (jsou proto členy TJ) platí 200,- Kč.

Pokud  budete členem Alpenverein pro rok 2018 a současně členem KČT Neratovice platí pravidla viz:  http://www.kct.cz/cms/kombinovane-clenstvi-kct-alpenvereien

online přihláška je na této stránce:     http://www.kct.cz/cms/kombinovane-clenstvi-kct-alpenvereien-prihlaska  

Po online přihlášení (viz výše) získáte potvrzení o zaplacení příspěvků do Alpenverein a ústředí KČT.

Po předložení tohoto potvrzení hospodářce KČT Neratovice při placení členského příspěvku získáte slevu na příspěvcích do KČT Neratovice 60.- Kč.

 

Platba členských příspěvků

  1. Bezhotovostním převodem na BÚ KČT č. 266891146, kód banky 0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla (datum narození ve tvaru RČ).  V případě sloučení platby za více členů uveďte RČ jednoho člena a jména oznamte telefonicky hospodářce H.Hladíkové na mobil 737961244 nebo mailem na adresu hanka@hladikova.cz . Hotově je možno zaplatit příspěvky na výborové schůzi v klubovně KČT ve Sportovní  hale 15.1.2018 od 19.hodin.

   Členské příspěvky na rok 2018 musí být zaplaceny nejpozději 31.1.2018.

   Při pozdější platbě bude účtována přirážka 20 Kč na osobu.