Přelepky na prodloužení platnosti legitimace na rok 2024

Tyto přelepky, pokud máte zájem,si můžete přijít vyzvednout dne 16.4.2024

do Sportovní haly na schůzi výboru KČT od 19.hodin.