Výroční členská schůze KČT Neratovice - 9.12.2016

 

Dne 9.12.2016 se konala výroční členská schůze od 19. hodin v  zasedačce Sportovní haly v Neratovicích.

Schůzi zahájil v 19.10 hodin Václav Václavíček, který pak i celou schůzi řídil.

Po zprávě  předsedy Milana Vejtruby  a zprávě hospodářky Hanky Hladíkové proběhla diskuse.

Plán akcí na rok 2017 byl předáván u prezentace a pak byl schválen.

V diskusi vystoupili vedoucí akcí a seznámili schůzi podrobněji s některými akcemi z plánu.

Schůze se zúčastnilo celkem 33 členů KČT

Usnesení z výroční schůze dne 9.12.2016

Výroční členská schůze schvaluje:

1. Zprávu o činnosti za rok 2016, kterou přednesl  předseda Milan Vejtruba

2. Zprávu hospodářky za rok 2016, kterou přednesla hospodářka Hanka Hladíková 

3. Plán akcí KČT Neratovice na rok 2017

4. Dotaci pro rok 2017 v úrovni 20,- Kč / den pro člena KČT Neratovice na  akce uvedené v plánu na rok 2017 při účasti minimálně 6.členů KČT Neratovice.

5. Dotaci pro vedoucí akcí za vedení a organizování akcí uvedených v plánu akcí na rok 2017 při účasti minimálně 6. účastníků ve výši 100,-Kč/den.

6.Členské příspěvky na rok 2017

 

Kategorie

kat

členský příspěvek na rok 2017

 mládež do 26. let

J

 170,-

 dospělí od 27.let

D

 280,-

 senioři: ženy od 60 let, muži od 62 let

S

 200,-

 senioři od 70 let

S70

 140,- (s Eurobeds )

 senioři od 70 let bez Eurobeds

    ČČ        

     0     (bez Eurobeds)

rodinná známka

R

430,-

 rodinný příslušník *)

á 70,-

 časopis Turista

T

 320,-

K rodinné známce je třeba zaplatit (kromě osoby plátce) za každého člena 70,- Kč.

Při společném členství KČT a Alpenverein poskytuje Alpenverein slevu na příspěvky KČT ve výši 80.-Kč (kromě základního členství TOM)

Členské příspěvky na rok 2017 je třeba zaplatit do 31.1.2017!!! Při pozdější platbě bude účtována přirážka 20 Kč na osobu.

Výroční členská schůze pověřuje

1.výbor KČT, aby úkoly z plánu akcí na rok 2017 organizačně zajistil.

 

 

******************************************************************************************

Po výroční schůzi jsme se přestěhovali do restaurace Cylindr,  kde proběhly neformální diskuse.

 

V Neratovicích 10.12.2016                                               Zapsal: Vladimír Zíta

 

                                                                                          Ověřil: Milan Vejtruba

 

 

.