Výroční členská schůze KČT Neratovice - 9.12.2022

 

Dne 9.12.2022se konala výroční členská schůze od 19. hodin v  zasedačce Sportovní haly v Neratovicích.

Schůzi zahájil v 19.10 hodin Václav Václavíček, který pak i celou schůzi řídil.

Po zprávě  předsedy Milana Vejtruby  a zprávě hospodářky Hanky Hladíkové proběhla diskuse.

Plán akcí na rok 2023 byl předáván u prezentace a pak byl schválen.

V diskusi vystoupili vedoucí akcí a seznámili schůzi podrobněji s některými akcemi z plánu.

Schůze se zúčastnilo celkem 27 členů KČT

Usnesení z výroční schůze dne 9.12.2022

Výroční členská schůze schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti za rok 2022, kterou přednesl  předseda Milan Vejtruba

2. Zprávu hospodářky za rok 2022, kterou přednesla hospodářka Hanka Hladíková

3. Plán akcí KČT Neratovice na rok 2023

4. KČT Neratovice poskytuje zvýhodnění svým členům na autobusových akcích uvedených v kalendáři KČT Neratovice na rok 2023  v úrovni 20 Kč/den. Na ostatních akcích se zvýhodnění neuplatňuje.

5. Dotaci pro vedoucí akcí za vedení a organizování akcí uvedených v plánu akcí na rok 2023 při účasti minimálně 6. účastníků ve výši 100,-Kč/den.

6.Členské příspěvky na rok 2023

Jsou uvedeny na webových stránkách , v Perličkách a na druhé straně plánu akcí.

7.Členská schůze zvolila výbor ve složení:  Hana Neumitková, Jaroslava Pešková, Stanislav Procházka,  Jaromíra Rybáková, Vlasta Semerádová. Alena Soukupová, Václav Václavíček, Alena Vejsadová, Milan Vejtruba, Vladimír Zíta

Výroční členská schůze pověřuje

1.výbor KČT, aby úkoly z plánu akcí na rok 2023 organizačně zajistil.

Schůze výboru se uskuteční 16.1.2023

 

 

.