Výroční členská schůze KČT Neratovice - 6.12.2019

 

Dne 6.12.2019 se konala výroční členská schůze od 19. hodin v  zasedačce Sportovní haly v Neratovicích.

Schůzi zahájil v 19.10 hodin Václav Václavíček, který pak i celou schůzi řídil.

Po zprávě  předsedy Milana Vejtruby  a zprávě hospodářky Hanky Hladíkové proběhla diskuse.

Plán akcí na rok 2020 byl předáván u prezentace a pak byl schválen.

V diskusi vystoupili vedoucí akcí a seznámili schůzi podrobněji s některými akcemi z plánu.

Schůze se zúčastnilo celkem 33 členů KČT

Usnesení z výroční schůze dne 6.12.2019

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti za rok 2019, kterou přednesl  předseda Milan Vejtruba

 2. Zprávu hospodářky za rok 2019, kterou přednesla hospodářka Hanka Hladíková

 3. Plán akcí KČT Neratovice na rok 2020

 4. KČT Neratovice poskytuje zvýhodnění svým členům na autobusových akcích uvedených v kalendáři KČT Neratovice na rok 2020  v úrovni 20 Kč/den. Na ostatních akcích se zvýhodnění neuplatňuje.

5. Dotaci pro vedoucí akcí za vedení a organizování akcí uvedených v plánu akcí na rok 2020 při účasti minimálně 6. účastníků ve výši 100,-Kč/den.

 6.Členské příspěvky na rok 2020

 

Kategorie

kat

členský příspěvek na rok 2020

 mládež do 25. let

J

 170,-

 dospělí od 26.let

D

 280,-

 senioři: ženy i muži od 61 let

S

 200,-

 senioři od 70 let  **)

S70

 140,-

rodinná známka

R

430,-

 rodinný příslušník *)

á 70,-

 časopis Turista

T

400.-

*) k rodinné známce je třeba zaplatit (kromě osoby plátce) za každého člena 70,- Kč.

**) senioři od 70 let, kteří využívají sportoviště TJ (jsou proto členy TJ) platí 200,- Kč

Při společném členství KČT a Alpenverein poskytuje Alpenverein slevu na příspěvky KČT ve výši 80.-Kč (kromě základního členství TOM)

Členské příspěvky na rok 2020 je třeba zaplatit do 31.1.2020!!! Při pozdější platbě bude účtována přirážka 20 Kč na osobu. Hotově je možno zaplartit členské příspěvky na výborové schůzi 13.1.2020.

7.Výroční členská schůze zvolila do výboru KČT:

Hanu Hladíkovou, Jaroslavu Peškovou, Stanislava Procházku, Vladislava Růžičku, Jaromíru Rybákovou, Bohuslava Senohrábka, Alenu Soukupovou, Václava Václavíčka, Alenu Vejsadovou, Milana Vejtrubu, Vladimíra Zítu.

Výroční členská schůze pověřuje

 výbor KČT, aby úkoly z plánu akcí na rok 2020 organizačně zajistil.

 

 

 

******************************************************************************************

Po výroční schůzi jsme se přestěhovali do restaurace U Stejskalů,  kde proběhly neformální diskuse.

 

V Neratovicích 8.12.2019                                              Zapsal: Vladimír Zíta

 

                                                                                          Ověřil: Milan Vejtruba

 

 

.